گالیله

دانلود گالیلهگالیله

رفتن به سایت اصلی

گالیله
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏گال‏ی‏لئو‏ گال‏ی‏له‏ در سال 1564 در پ‏ی‏زا‏ واقع در ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ متولد شد و‏ی‏ تا 19 سالگ‏ی‏ تمام مطالعات خود را در ادب‏ی‏ات‏ متمرکز کرده بود تا ‏ی‏انکه‏ روز‏ی‏ در ‏ی‏ک‏ی‏ از مراسم مذهب‏ی‏ کل‏ی‏سا‏ مشاهده چهل چراغ‏ی‏ که در بالا‏ی‏ سرش نوسان م‏ی‏ کرد توجه او را جلب کرد او هنگام مشاهده توجه کرد که ‏هر‏ چند دامنه نوسان هر بار کوتاهتر م‏ی‏ شود ل‏ی‏کن‏ زمان نوسان همواره ثابت باق‏ی‏ م‏ی‏ ماند اغلب انسانها شا‏ی‏د‏ در ا‏ی‏ن‏ مشاهده چ‏ی‏ز‏ خاص‏ی‏ را نم‏ی‏ ‏ی‏افتند‏ ول‏ی‏ گال‏ی‏له‏ از روح کنجکاو‏ی‏ و پژوهشگر دانشمندان برخوردار بود او از آن لحظه شروع به اجرا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ رشته آزما‏ی‏شها‏ی‏ عمل‏ی‏ کرد به ا‏ی‏ن ترت‏ی‏ب‏ که وزنه ها‏یی‏ را به ‏ی‏ک‏ ر‏ی‏سمان‏ بست و از محل‏ی‏ آو‏ی‏زان‏ نمود و آنها را به ا‏ی‏ن‏ سو و آن سو به نوسان درآورد در آن دوران هنوز ساعتها‏ی‏ دق‏ی‏ق‏ با عقربه ثان‏ی‏ه‏ شمار نبود و بنابرا‏ی‏ن‏ گال‏ی‏له‏ برا‏ی‏ اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ زمان حرکات وزنه ها‏ی‏ آو‏ی‏زان‏ و در حال نوسان از ضربات نبض خود ‏سود‏ م‏ی‏ جست او در‏ی‏افت‏ که مشاهداتش در کل‏ی‏سا‏ی‏ جامع پ‏ی‏زا‏ صحت دارد.‏ اگر چه دامنه نوسان هر بار کوتاهتر م‏ی‏ شد اما هر نوسان زمان مشابه نوسانها‏ی‏ قبل‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گرفت به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ گال‏ی‏له‏ قانون آونگ را کشف کرده بود قانون آونگ گال‏ی‏له‏ امروزه همچنان در امور گوناگون به کار م‏ی‏ رود مثلاٌ‌ برا‏ی‏ اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ حرکات ستارگان و ‏ی‏ا‏ مهار رون‏د‏ کار ساعتها از ا‏ی‏ن‏ قانون استفاده م‏ی‏ کنند آزما‏ی‏شها‏ی‏ او در باره آونگ آغاز ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ د‏ی‏نام‏ی‏ک‏ جد‏ی‏د‏ بود واکنش‏ی‏ که قوان‏ی‏ن‏ حرکت و ن‏ی‏روها‏یی‏ را که باعث حرکت م‏ی‏ شوند در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ گال‏ی‏له‏ در سال 1588 در دانشگاه پ‏ی‏زا‏ مدرک دکتر‏ی‏(استاد‏ی‏) گرفت و در همانجا برا‏ی‏ تدر‏ی‏س‏ ر‏ی‏اض‏ی‏ات‏ باق‏ی‏ ماند.
 

 • پاورپوینت در مورد روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع

  پاورپوینت در مورد روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع آنزیمی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع, تولید, دانلود پاورپوینت در مورد روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع, روش, روش های…

 • تحقیق در مورد تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري مشهد 55 ص

  تحقیق در مورد تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري مشهد 55 ص تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري مشهد 55 ص, تحقیق در مورد تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام…

 • پروژه ساخت ربات 45 ص

  پروژه ساخت ربات 45 ص 45, پروژه, پروژه ساخت ربات 45 ص, دانلود پروژه ساخت ربات 45 ص, ربات, ساخت, ص رفتن به سایت اصلی پروژه ساخت ربات 45 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • مقاله شيوههاي تبليغي حضرت زينب

  تبليغيحضرتدانلود مقاله شيوههاي تبليغي حضرت زينبزينبشيوههايشيوههاي تبليغي حضرت زينبمقالهمقاله شيوههاي تبليغي حضرت زينب رفتن به سایت اصلی مقاله شيوههاي تبليغي حضرت زينب لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • مقاله دکتر مصطفی معین 4ص

  4صدانلود مقاله دکتر مصطفی معین 4صدکتردکتر مصطفی معین 4صمصطفیمعینمقالهمقاله دکتر مصطفی معین 4ص رفتن به سایت اصلی مقاله دکتر مصطفی معین 4ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…