پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامهپرسشنامه تحریف های شناختیتحریفدانلود پرسشنامه تحریف های شناختیشناختیهای

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه تحریف های شناختی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پرسشنامه تحریف ‏های شناختی‏معرفی پرسشنامه‏پرسشنامه حاضر توسط عبداهللزاده و ساالر درسال ‏1389‏ با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریفهای شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است. پرسشنامه حاضر میتواند به عنوان یک ابزار، در خدمت اهداف آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی، در رابطه با کار و روابط انسانی، مدیریت و سازماندهی و سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد. این پرسشنامه بر مبنای تحریفهای شناختی الیس ساخته شده است و به سنجش ‏10‏تحریف شناخته شناسایی شده توسط البرت الیس میپردازد.‏روش اجرا و نمره‏ ‏گذاری‏این پرسشنامه شامل‏20‏ سوال 5‏ گزینهای است که براساس مقیاس لیکرت نمرهگذاری میشود. این پرسشنامه ‏10‏بعد را به شرح زیر میسنجد: که به شیوه زیر تقسیمبندی و نمرهگذاری میشود.‏جدول ‏3-1‏زیرمقیاسها وسواالت مربوط به آنها در پرسشنامه تحریف شناختی‏مقیاس‏تعداد سواالت‏شماره سواالت‏همه یا هیچ‏2‏1-2‏تعمیم مبالغه آمیز‏2‏3-4‏فیلتر ذهنی‏26-5‏بی توجهی به امرمثبت‏2‏7-8‏نتیجه گیری شتابزده‏2‏9-10‏درشت بینی-ریزبینی‏2‏11-14‏استدالل احساسی‏2‏12-13‏باید-بهتر‏2‏16-15‏برچسب زدن‏2‏18-17‏شخصی سازی‏2‏19-20‏به هریک از سوالها بسته به پاسخ داده شده از ‏1‏تا5‏ نمره تعلق میگیرد، که در آن گزینه کامال موافقم نمره‏1‏، موافقم نمره‏2‏،‏نظری ندارم نمره‏3‏، مخالفم نمره4‏، کامال مخالفم نمره5‏ دارند. و تنها سوال شماره یک به صورت معکوس از 5‏ تا‏1‏ نمرهگذاری‏میشود. براساس نمرهگذاری هر فردی که نمره بیشتری را کسب کند از تفکر مناسبتری برخوردار است، و هر کس نمره کمتری‏را به خود اختصاص دهد از تحریفهای شناختی بیشتری استفاده کرده است)عبداهلل زاده و ساالر،.)‏1389‏روایی واعتبار‏این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی داخلی میباشد. این آزمون توسط عبداهللزاده و ساالر در سال‏1389‏ بر روی جمعیت‏ایرانی،‏151‏زن و‏146‏مرد هنجاریابی شد. در این فرآیند اطالعات جمعآوری شده توسط ابزار تحقیق، به وسیله آزمون T‏مستقل
 

 • پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان)

  پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان) پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درس اول با ابزار کار…

 • پاورپوینت در مورد فصل سوم استدلال

  پاورپوینت در مورد فصل سوم استدلال استدلال, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فصل سوم استدلال, دانلود پاورپوینت در مورد فصل سوم استدلال, سوم, فصل, فصل سوم استدلال, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فصل سوم استدلال لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد روشنايي در محيط كار

  پاورپوینت در مورد روشنايي در محيط كار پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روشنايي در محيط كار, دانلود پاورپوینت در مورد روشنايي در محيط كار, در, روشنايي, روشنايي در محيط كار, كار, محيط, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روشنايي…

 • تحقیق در مورد تكنولوژي بي سيم Bluetooth

  تحقیق در مورد تكنولوژي بي سيم Bluetooth Bluetooth, بي, تحقیق, تحقیق در مورد تكنولوژي بي سيم Bluetooth, تكنولوژي, تكنولوژي بي سيم Bluetooth, دانلود تحقیق در مورد تكنولوژي بي سيم Bluetooth, سيم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تكنولوژي…

 • تحقیق در مورد یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین 147 ص

  تحقیق در مورد یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین 147 ص 147, از, اصول, تا, تحقیق, تحقیق در مورد یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین 147 ص, تم, تمرین, حرکتی, دانلود تحقیق در مورد یادگیری حرکتی واجرا از…