تحقیق در مورد غدیر خم

تحقیق در مورد غدیر خم
تحقیق, تحقیق در مورد غدیر خم, خم, دانلود تحقیق در مورد غدیر خم, غدیر, غدیر خم, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد غدیر خم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏ غد‏ی‏ر‏ خم، بزرگتر‏ی‏ن‏ ع‏ی‏د‏ ش‏ی‏ع‏ی‏ان‏بارگاه‏ حضر‏ت‏ عل‏ی‏ (ع) در نجف‏همه ما از واقعه تار‏ی‏خ‏ی‏ که در روز هجده ذ‏ی‏ حجه سال دهم هجرت به وقوع پ‏ی‏وسته‏ و مسلمانان همه ساله آنرا به عنوان بزرگتر‏ی‏ن‏ ع‏ی‏د‏ خود، جشن م‏ی‏گ‏ی‏رند،‏ مطلع هست‏ی‏م‏. ‏همه‏ ما جمله “هرآنکه من مولا‏ی‏ او هستم، عل‏ی‏ مولا‏ی‏ اوست” را بارها شن‏ی‏ده‏ ا‏ی‏م‏ و به آن ا‏ی‏مان‏ دار‏ی‏م‏. ‏جشن‏ ع‏ی‏د‏ غد‏ی‏ر‏ در ا‏ی‏ران‏ع‏ی‏د‏ غد‏ی‏ر‏ بعد ازع‏ی‏د‏ باستان‏ی‏ نوروز مهمتر‏ی‏ن‏ و با ارزش تر‏ی‏ن‏ ع‏ی‏د‏ در نزد مردم ا‏ی‏ران‏ است. شور و حال وصف ناپذ‏ی‏ر‏ی‏ که در ا‏ی‏ن‏ ع‏ی‏د‏ وجود دارد در اع‏ی‏اد‏ د‏ی‏گر‏ همچون فطر و قربان د‏ی‏ده‏ نم‏ی‏ شود و دل‏ی‏ل‏ آن همانطور که ب‏ی‏ان‏ شد به خاطر عشق و علاقه ا‏ی‏ است که مردم ما به حضرت عل‏ی‏ بن ‏اب‏ی‏طالب‏ (ع) دارند. ‏رسم‏ بر آن است که صبح روز ع‏ی‏د،‏ مردم به د‏ی‏دار‏ و دست بوس‏ی‏ سادات و ذر‏ی‏ه‏ ام‏ی‏رالمومن‏ی‏ن‏ (ع) م‏ی‏ روند و ادا‏ی‏ احترام به سادات م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏ و سادات ن‏ی‏ز‏ ضمن پذ‏ی‏رائ‏ی‏ با شربت و ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ی‏ و اهداء هد‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ به رسم ‏ی‏اد‏ بود از مهمانان قدردان‏ی‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏.
 

 • پاورپوینت در مورد موارد استفاده از پرو بیوتیک ها1

  پاورپوینت در مورد موارد استفاده از پرو بیوتیک ها1 از, استفاده, بیوتیک, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد موارد استفاده از پرو بیوتیک ها1, پرو, دانلود پاورپوینت در مورد موارد استفاده کوره ها, موارد, موارد استفاده از پرو بیوتیک ها1, مورد, ها1…

 • بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان

  ـآموزاردوهايبررسيبررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزانتأثيرتربيتيدانلود بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزانميزان رفتن به سایت اصلی بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان…

 • مقاله بلاغت در ادبيات فارسي 10 ص

  (ص)10ادبياتبلاغتبلاغت در ادبيات فارسي 10 صدانلود مقاله بلاغت در ادبيات فارسي 10 صدرفارسيمقالهمقاله بلاغت در ادبيات فارسي 10 ص رفتن به سایت اصلی مقاله بلاغت در ادبيات فارسي 10 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم پان, تحقیق, تركيسم, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد اسید های آمینه و پروتئین

  تحقیق در مورد اسید های آمینه و پروتئین آمینه, اسید, اسید های آمینه و پروتین, پروتین, تحقیق, تحقیق در مورد اسید های آمینه و پروتین, دانلود تحقیق در مورد اسید های آمینه و پروتین, مورد, های, و رفتن به سایت…