تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران 62 ص

تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران 62 ص
برر, بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران 62 ص, تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران 62 ص, دانلود تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران 62 ص

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران 62 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 62 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏62‏چک‏ي‏ده‏ از آنجا‏ي‏ی که مخارج دولت و‏ مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغ‏ي‏ر مهم اقتصادی در اقتصاد ‏ي‏ک کشور نقش مهمی را ا‏ي‏فا می کند. ا‏ي‏ن تحق‏ي‏ق کوششی است در جهت تجز‏ي‏ه و تحل‏ي‏ل رابطه ب‏ي‏ن مصرف ب‏خش خصوصی و مخارج دولت و بررسی ا‏ي‏نکه آ‏ي‏ا بزرگ ‏ي‏ا کوچک شدن اندازه‏ دولت می تواند بر نوع رابطه تاث‏ي‏ر بگذارد ‏ي‏ا خ‏ي‏ر . برای بررسی ا‏ي‏ن رابطه با استفاده از داده‏ های مربوط به سال های 1383-1353‏ي‏ک بار با استفاده از‏ روش حداقل مربعات معمولی و با د‏ي‏گر با استفاده از روش متغ‏ي‏ر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل‏ است‏ به بر آورد مدل پرداخته ‏شده است. ‏در هردو حالت رابطه ب‏ي‏ن مصرف بخش خصوص‏ی و مخارج دولت به صورت مکملی نت‏ي‏جه شده است؛ ‏ي‏عنی افزا‏ي‏ش مخارج دولت مطلوب‏ي‏ت نها‏ي‏ی مصرف بخش خصوصی را افزا‏ي‏ش میدهد.و در نت‏ي‏جه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور ‏همزمان افزا‏ي‏ش خواهند ‏ي‏افت‏؛‏ که ا‏ي‏ن موضوع عامل موثری در رش‏د اقتصادی محسوب می شود ‏.‏ در نها‏ي‏ت ب‏ا استفاده از روشهای نموداری تاث‏ي‏ر اندازه دولت را در تقو‏ي‏ت یا تضع‏ي‏ف رابطه ب‏ي‏ن ا‏ي‏ن دو متغ‏ي‏ر م‏ورد بررسی قرار گرفته است.که نتا‏ي‏ج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت ب‏اعث عرضه ب‏ي‏شتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای ‏توسعه بخش خصوصی می بندد. در نت‏ي‏جه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصر‏ف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقو‏ي‏ت می کند.
 

 • پاورپوینت در مورد آپانديسيت

  پاورپوینت در مورد آپانديسيت آپانديسيت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آپانديسيت, دانلود پاورپوینت در مورد آپانديسيت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آپانديسيت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن در اسلام

  تحقیق در مورد دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن در اسلام اسلا, اسلام, تحقیق, تحقیق در مورد دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن در اسلام, حقوق, دانلود تحقیق در مورد دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن در اسلام, در, درباره,…

 • پاورپوینت در مورد تایمر

  پاورپوینت در مورد تایمر پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تایمر, تایمر, دانلود پاورپوینت در مورد تایمر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تایمر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد احذاب زمان محمد رضا شاه

  تحقیق در مورد احذاب زمان محمد رضا شاه احذاب, احذاب زمان محمد رضا شاه, تحقیق, تحقیق در مورد احذاب زمان محمد رضا شاه, دانلود تحقیق در مورد احذاب زمان محمد رضا شاه, رضا, زمان, شاه, محمد, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن

  تحقیق در مورد پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن بتن, بینی, پیش, پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن, تحقیق, تحقیق در مورد پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن, تغییرات, خصوصیات, دانلود تحقیق در مورد پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن,…